You are currently viewing Η Εθνική Φρουρά ως συντελεστής ισχύος

Λονδίνο, 2 Οκτωβρίου 2015,

Οι κυβερνώντες, βάζοντας απ’ ότι φαίνεται στόχο να παραλύσουν όλους τους συντελεστές ισχύος του κράτους μας έτσι ώστε να καταστήσουν τη συνθηκολόγηση με τους Τούρκους αναπόφευκτη, προαναγγέλλουν μείωση της στρατιωτικής θητείας. Το Μέτωπο Κ.Φ.Η.Β. θεωρεί καθήκον του να υπενθυμίζει έστω και τα αυτονόητα. Δηλαδή, πως οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν, όχι μέσο επίτευξης ιδεοληπτικών και μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, αλλά μέσο θωράκισης της ασφάλειας του κράτους μας, συντελεστή ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και καίριο παράγοντα στην χάραξη στρατηγικής.

Η απαξίωση της Εθνικής Φρουράς, που μεταδίδεται από το κράτος στους πολίτες μέσω της ηττοπάθειας των κυβερνώντων στο Κυπριακό, αποτελεί έμμεση αμφισβήτησης της υπόστασης του κράτους μας, αφού οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν προέκταση της εξωτερικής πολιτικής κάθε χώρας. Ο ρεαλισμός επιβάλλει να αντικρίσουμε την Εθνική Φρουρά από μια άλλη σκοπιά. Η Κύπρος έχει την τύχη ή την ατυχία να βρίσκεται σε μια από τις πιο στρατηγικά καίριες και ασταθείς περιοχές του πλανήτη. Πάντα ξέραμε ότι η Κύπρος ήταν το μήλο της Έριδος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, με τους ξένους να βλέπουν το νησί μας ως ένα «αβύθιστο αεροπλανοφόρο». Ηγεσία με όραμα και στόχους θα μετέτρεπε αυτό το μειονέκτημα, που μας προξένησε τόσα δεινά, σε πλεονέκτημα. Συνεπώς, η γεωγραφική μας θέση ήταν αυτή που μας προξένησε πολλές φορές προβλήματα αλλά είναι και αυτή που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης και ισχύος αν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Κύπρο υπάρχει μια ασυμμετρία η οποία μας καθιστά ευάλωτους. Η ασυμμετρία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η ΕΦ αδυνατεί, λόγω της σταδιακής αποδυνάμωσης και απαξίωσης της από τους κυβερνώντες, να αποτελέσει το συμπληρωματικό στοιχείο σε μια συμμαχία. Γι’ αυτό τον λόγο, η ΕΦ, λαμβάνοντας υπόψη και την απειλή του Ισλαμικού κράτους μπροστά στην οποία όλοι σχεδόν κλείνουν τα μάτια, πρέπει να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί και όχι να αποδυναμωθεί με την μείωση της στρατιωτικής θητείας. Άλλωστε ένα ημικατεχόμενο νησί όπως το δικό μας, εάν θέλει να βελτιώσει την διαπραγματευτική του θέση, έχει καθήκον να πολλαπλασιάζει τους συντελεστές ισχύος και να προσβλέπει σε στρατηγικές­ στρατιωτικές συμμαχίες ούτως ώστε να ανατραπεί το ανισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας.

Ας σημειωθεί, πως ένοπλες δυνάμεις δεν είναι μόνο ο στρατός ξηράς. «Έχομεν Γην και Πατρίδαν, όταν έχομεν πλοία εις την θάλασσαν» έγραψε ο Θουκυδίδης. Και οι κυβερνώντες οφείλουν επιτέλους να αντιληφθούν τα αυτονόητα. Δηλαδή πως η Κύπρος ως νησί δεν νοείται να μην έχει ισχυρό ναυτικό, αλλά και αεροπορία λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η αεροπορία και το ναυτικό, λοιπόν, πρέπει να ισχυροποιηθούν συγκροτώντας ευέλικτα σώματα, ούτως ώστε να αποτελούμε συμπληρωματικά μέλη σε μια πιθανή συμμαχία. Αυτό πρέπει να αποτελεί τη στοχοθεσία ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πλάτωνας τόνισε πως αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Η ετοιμότητα, που εμπεριέχει ένα στοιχείο ενεργητικό, είναι η στρατηγική διαχείριση του χρόνου. Το να προετοιμάζεσαι για πόλεμο δε σημαίνει ότι θα κάνεις και πόλεμο.Αντιθέτως, μπορείς με αυτό τον τρόπο να διατηρείς τη ειρήνη μέσω της αποτρεπτικής ισχύος. Αυτό αποδεικνύεται και από το πρόσφατο παρελθόν της Κύπρου, με την παρουσία της ελληνικής μεραρχίας στο νησί μέχρι το 1967 να λειτουργεί ως αποτρεπτικός αμυντικός παράγοντας αλλά και ως συντελεστής ισχύος, ο ρόλος του οποίου επεκτεινόταν και σε διπλωματικό επίπεδο, ιδίως στη σύγκλιση συμφερόντων με άλλα κράτη.

Συμπερασματικά, ο στρατός στην Κύπρο πρέπει να αναδομηθεί, έτσι ώστε να αξιοποιεί τα γεωγραφικά, και όχι μόνο, πλεονεκτήματα της Κύπρου. Έτσι θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να είμαστε ισότιμοι εταίροι σε ένα συμπληρωματικό πλαίσιο συμμαχίας, αυξάνοντας παράλληλα τους δικούς μας συντελεστές ισχύος και θέτοντας τις βάσεις για επίτευξη μιας λύσης που θα επανενσωματώνει τα κατεχόμενα στο ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.Όπως έλεγε και ο Επίκτητος, «θεώρησε τον εαυτό σου ως ελεύθερο ον ή ως σκλάβο, όλα εξαρτώνται από εσένα».

Γραφείο Τύπου
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου