ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ. Η.Β.

Στις 2 Μαρτίου ψήφισε επιδιώκοντας το δικό σου καλό!

Στις 2 Μαρτίου ψήφισε αυτούς που θέλουν να πράξουν και όχι αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν επιχείρησαν να κάνουν τις προτάσεις τους πράξεις!

Στις 2 Μαρτίου ψήφισε Αυτόνομα!
ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ