You are currently viewing Κοινή ανακοίνωση ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β., ΦΠΚ Πρωτοπορίας Η.Β., Αναγέννησης Η.Β. και Αγώνα Η.Β.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Κ Η.Β.ημερομηνίας 12 Απριλίου 2014, συστάθηκε πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη απόένα εκπρόσωπο της κάθε παράταξης, με στόχο τη σύνταξη ενός νέου καταστατικού που θα τεθεί στους φοιτητές προς έγκριση σε καταστατική συνέλευση την. Κατά τις πρώτες συνεδρίες της πενταμελούς επιτροπής, ενώ όλες οι παρατάξεις έβαλανστο τραπέζι προτάσεις επί των προνοιώντου υπάρχοντος καταστατικού, η ΠροοδευτικήΗ.Β. έφερε δικό της καταστατικό με την απαίτηση να συζητήσουμε επί του συγκεκριμένου.

Μετά από τις εκκλήσεις όλων των υπόλοιπων παρατάξεων η Προοδευτική συμφώνησε στην συζήτηση επί του υφιστάμενου καταστατικού, άρθρο προς άρθρο, όπως ήταν προβλεπόμενο από την συμφωνημένη διαδικασία που θα δίεπε την πενταμελή επιτροπή. Ακολούθως, με το πέρας των εργασιών της επιτροπής, και ενώ η Προοδευτική εξέφρασε τη συμφωνία της επί όλων των προτεινόμενων τροποποιήσεων,επανήλθε ζητώντας την διεξαγωγή μιας τελευταίας συνεδρίας της επιτροπής για συζήτηση της πρότασης της για εισαγωγή πρόνοιας για εκλογικούς καταλόγους.Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις των υπόλοιπων παρατάξεων, λόγω των δυσκολιών εφαρμογής μιας τέτοιας πρότασης,συμφωνήθηκε η διεξαγωγή μιας τελευταίας συνεδρίας της επιτροπής για να δοθεί η ευκαιρία στην Προοδευτική να αναλύσει εμπεριστατωμένα την συγκεκριμένη εισήγηση της.

Εντούτοις,εισήγηση της Προοδευτικής για εκλογικούς καταλόγους, αποδείχτηκε ανεδαφική και μη ρεαλιστική, αφού κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας της πενταμελούς επιτροπής που διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου2014, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση αποτελεσματικού μηχανισμού που θαδύναται να καταγράψει όλους τους Κύπριους φοιτητές στη Βρετανία σε ενιαίο εκλογικό κατάλογο. Πέραν τούτου, η ΠροοδευτικήΗ.Β., απαιτούσε ότι μόνο όσοι φοιτητές εγγραφούν στους συγκεκριμένους εκλογικούς καταλόγους θα μπορούν να έχουν δικαίωμα ψήφου στις φοιτητικές εκλογές. Συνεπώς,εάν εφαρμοζόταν η εισήγηση της ΠροοδευτικήςΗ.Β., με δεδομένες τις δυσκολίες καταγραφήςόλων των φοιτητών σε μια χώρα όπως η Βρετανία, πολλοί Κύπριοι φοιτητές θα έχαναν αυτόματα το δικαίωμα του εκλέγεινκαι εκλέγεσθε. Στην ουσία ο σύλλογος που υπάρχει για να εκπροσωπεί όλους τους Κύπριους φοιτητές στη Βρετανία,με δική του απόφαση θα φίμωνε ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών, που πρακτικά θα ήταν αδύνατο να καταγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Μετά την απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης από τις υπόλοιπες φοιτητικές παρατάξεις,η αδιαλλαξία της Προοδευτικής Η.Β.επεκτάθηκε σε εκβιασμούς, και συγκεκριμέναστο ότι εάν δεν εισάγουμε στο καταστατικότη συγκεκριμένη πρόταση, η Προοδευτικήθα καταψήφιζε το διαμορφωμένο καταστατικόστην ολότητα του και θα αμφισβητούσετη νομιμότητα της καταστατικής συνέλευσης.

Ενδεικτικό της στάσης της Προοδευτικής Η.Β. ήταντο γεγονός ότι στην επόμενη συνεδρίατου Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., στις 22 Δεκεμβρίου2014, κατάθεσε έγγραφο με δεκάδες διαφωνίες της σε σχέση με το διαμορφωμένο καταστατικό, διαφωνίες που εξέφραζε για πρώτη φορά και που επέλεξε να μην θέσει προς συζήτηση κατά τους προηγούμενους μήνες εντός των εργασιών της πενταμελούς επιτροπής. Ενώ τον Οκτώβρη έλεγε ότι η μόνη διαφωνία της ήταν οι εκλογικοί κατάλογοι, και παρά το ότι συμφωνούσεμε όλες τις άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού (αυτό καταδεικνύεται και από τις υπογραφές των εκπροσώπων της Προοδευτικής Η.Β. στα έγγραφα τηςεπιτροπής), καταψήφισε την διεξαγωγήκαταστατικής συνέλευσης για έγκρισητου καταστατικού από τους φοιτητές.] Συγκεκριμένα η Προοδευτική σε πρόσφατη της ανακοίνωση κάνει λόγο για 1) την απόλυτη πλειοψηφία η οποία θα απαιτείται για την λήψη αποφάσεων από την ΕΦΕΚ ΗΒ 2) το Υπηρεσιακό Διοικητικό Συμβούλιο και 3) για την συμμετοχή της ΕΦΕΚ ΗΒ σε Δευτεροβάθμια όργανα.

Οφείλουμε να απαντήσουμε. Ο ισχύων τρόπος λήψης αποφάσεων στην ΕΦΕΚ ΗΒ είναι η απλή πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι για να εγκριθεί ένα ψήφισμα στην ΕΦΕΚ ΗΒ πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από μια άλλη και όχι περισσότερες από τις μισές. Δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις όπου μια πρόταση συγκέντρωσε 4 θετικές ψήφους, μια άλλη 3 θετικές ψήφους και εγκρίθηκε η πρώτη χωρίς να συγκεντρώσει τις μισές ψήφους. Αυτό θέλουμε να αλλάξαμε και δυστυχώς η Προοδευτική το κατακεραυνώνει. Όσον αφορά τη πρόνοια στο νέοκαταστατικό για το Υπηρεσιακό ΔιοικητικόΣυμβούλιο η λογική πίσω από αυτή είναιαπλή. Μέχρι τώρα υπήρξαν πολλές φορές οπού οι παρατάξεις δεν κατάφεραν να καταρτίσουν το Δ.Σ αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα εκλεγμένα μέλη της ΕΦΕΚΗΒ να μην αναλάμβαναν τις θέσεις και τις υποχρεώσεις που τους αναλογούσαν κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς. Τουτέστιν το νέο καταστατικό καθιστά ξεκάθαρο ότι εάν και εφόσον οι ίδιες παρατάξεις δεν καταφέρουν να καταρτίσουν το σύλλογο σε περίοδο δυο εβδομάδων αυτόματα οι θέσεις θα διανέμονται αναλόγως με τα ποσοστά που αυτές συγκέντρωσαν (Η πρώτησε ψήφους παράταξη θα παίρνει τηνπροεδρία, η δεύτερη την αντιπροεδρίακοκ) ούτως ώστε η ΕΦΕΚ ΗΒ να λειτουργείκανονικά και ουδείς να μπορεί να υπεκφύγειτων ευθυνών του. Τέλος, το σχετικό εδάφιογια τα Δευτεροβάθμια όργανα προστέθηκεγια να διασαφηνίσει ποιες διαδικασίεςπρέπει να ακολουθηθούν για την συμμετοχήμας στην οποιαδήποτε οργάνωση καθώς γίνεται σαφές ότι η ΕΦΕΚ ΗΒ στην οποιαδήποτε περίπτωση είναι αυτόνομη και δεν μπορεί να επηρεαστεί από κανέναν εχτός της.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι για την Προοδευτική Η.Β, η διαδικασία καταστατικών τροποποιήσεων, αποτέλεσε ευκαιρία εδραίωσης των κομματικών τους στόχων,παρά μια συλλογική προσπάθεια βελτίωσης του συλλόγου με γνώμονα το συμφέρον όλων των φοιτητών. Λυπούμαστε, που ενώ παρουσιάστηκε κλίμα συναίνεσης, αίσθημα ευθύνης και συλλογικότητας ανάμεσα σε όλες τις παρατάξεις, η Προοδευτική επέλεξε το δρόμο της αδιαλλαξίας και του τυφλού κομματικού πατριωτισμού και πλέον επιτάσσει την παραπληροφόρηση του φοιτητή για να αποτρέψει την έγκριση ενός σαφώς βελτιωμένου, δημοκρατικού καταστατικού.

Η ΦΠΚ Πρωτοπορία Η.Β., το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β, η Αναγέννηση Η.Β. και ο ΔΚΚΦ Αγώνας, με επίγνωση των ευθυνών τους και παραμερίζοντας τις όποιες ιδεολογικές και πολιτικές τους διαφορές, καλούν τους Κύπριους φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο να υπερψηφίσουν το νέο καταστατικό του συλλόγου στις 28 Φεβρουαρίου σε Λονδίνο και Μάντσεστερ.

Παραθέτουμε σύνδεσμο μέσω του οποίου ο καθένας μπορεί να διαβάσει και να μελετήσει τοκαταστατικό: http://issuu.com/310889/docs/______________-____________________