Εκστρατεία καταδίκης της Τουρκίας ως εγκληματία πολέμου

Εκστρατεία καταδίκης της Τουρκίας ως εγκληματία πολέμου

Λονδίνο, 08 Απριλίου 2013

Συμφοιτήτριες και Συμφοιτητές, 
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,

Με πλήρη επίγνωση των δεινών που επέφερε η οικονομική κρίση στην πατρίδα μας, ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζουμε πως, δικαιολογημένα, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο θέμα της οικονομικής ανάκαμψης του κράτους. Πλην όμως, θεωρούμε χρέος και καθήκον μας να υπενθυμίζουμε συνεχώς πως η οικονομική εισβολή δεν αναιρεί το γεγονός ότι η πατρίδα μας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, από το 1974. 

Ως αποτέλεσμα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, 6500 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1619 ψυχές έμειναν αγνοούμενες. 33 τοις εκατό του πληθυσμού του νησιού και συγκεκριμένα 20000 άτομα υπέστησαν εκδιόγμό από τις πατρογωνικές τους εστίες. Η Τουρκία κρίθηκε ένοχη από το Ευρωπαικό δικαστήριο στην υπόθεση Cyprus v Turkey , παραβιάζοντας τα ακόλουθα:
-Συνθήκη της Γενεύης αναφορικά με τους αιχμαλώτους πολέμου
-Καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
-Ευρωπαικο Κεκτημένο
-Ευρωπαική σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
-Οικουμενική διακύρηξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Γι αυτό το λόγο καλούμε όλους τους ευσεινήδειτους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» για επίσπευση της προσφυγής στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο για καταγγελία της Τουρκίας για τα Εγλήματα Πολέμου που διέπραξε εις βάρος της πατρίδας μας.

Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου προωθούμε το σχετικό ψήφισμα ζητώντας την υποστήριξη όλων σας για υλοποίηση αυτής της εξαιρετικά σημαντικής πρωτοβουλίας. Στόχος είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερων υπογραφών, ούτως ώστε το ψήφισμα να αποκτήσει βαρύτητα και να μην μπορεί να αγνοηθεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε ψήφους τόσο από την Κύπρο όσο και από τα υπόλοιπα κράτη- μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.

Για να ψηφίσετε πρέπει να επισκευθείτε την ιστοσελίδα http://adoulotikerinia.com/όπου στα αριστερά της σελίδας βρίσκεται ο σύνδεσμος για το σχετικό ψήφισμα. Ακολούθως μπορείτε να το προωθήσετε και σε άλλα άτομα.

Υπογράφοντας το σχετικό ψήφισμα, απαιτούμε την άμεση καταδίκη της Τουρκίας ως εγκληματία πολέμου, και την άμεση άνευ όρων απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων και τούρκων εποίκων από την πατρίδα μας. 

Απευθύνουμε έκκληση αλληλεγγύης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους νόμους, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, και του ακρογωνιαίου λίθου της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου

Fellow Students, 
Ladies and Gentlemen,

Metopo Cypriot Student Movement UK realizes that due to the recent economic crisis faced by our Country Cyprus, the attention is focused, as anticipated on overcoming it. However, we stress that our country still remains under illegal Turkish Occupation, since 1974, and Turklish troops hold 37% of our land.

As a result of the barbaric invasion, 6500 people were killed, 1619 people went missing and 200000 people (33% of the total population) were ethnically cleansed from the occupied areas.

Turkey was tried by the European Courts in the case Cyprus v Turkey and was found guilty, violating the following:
– Geneva convention for prisoners of war. 
– United Nations Charter 
– European Aquis 
– European Conventions on Human Rights. 
– Universal Declaration for Human Rights. 

For these reasons, we ask all consciencious citizens to support the efforts of “Adouloti Keryneia” for the acceleration of the recourse in the European Parliament against Turkey for the War Crimes committed against Cyprus. 

As Metopo Student Movement UK we feel that it is our duty to forward the relevant petition asking you to sign it in order to gather as many votes as possible. This would strengthen our cause against Turkey. We are in need of votes both from Cyprus and other European Member States.
You can vote through the website www.adoulotikerinia.com and then forward it to more people.

By signing the petition, we demand the condemnation of Turkey as a war criminal and the immediate and unconditional removal of all Turkish troops from Cyprus.

We appeal for the solidarity of the citizens of the World in order to restore faith in justice and the respect of Law and Order, being the cornerstone of World order and the guarantee for peace and stability around the World. 

Press Office
Cypriot Student Movement METOPO UK