You are currently viewing 4η Συνεδρία ΕΦΕΚ ΗΒ 23/07/2012

Πρωτοπορία – Αντρέας Σπύρου, Λευτέρης Ελευθερίου
Αναγέννηση – Χριστόφορος Ιωάννου 
Προοδευτική – Αντρέας Μέσσης, Αντρέας Θωμά
ΜΕΤΩΠΟ – Αυγερινός Χαρτσιώτης, Νικόλας Παναγή


Πρωτοπορία – Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία ΗΒ χαιρετίζουμε την πρόταση για συνάντηση με
διάφορους φορείς κατά τις διακοπές του καλοκαιριού και καταθέτουμε γραπτώς τις
προτάσεις μας όσον αφορά τα θέματα προς συζήτηση με το ΙΚΥΚ και τις ΚΑ. Για τις
συναντήσεις με τους υπόλοιπους φορείς δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις αλλά
είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις από άλλες παρατάξεις.
Προοδευτική – Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση της Πρωτοπορίας για συναντήσεις με το
ΙΚΥΚ και τις ΚΑ. Και για εμάς το θέμα της μείωσης των αεροπορικών ναύλων είναι
διαχρονική θέση. Η πρόταση μας περιλαμβάνει συναντήσεις και με το Υπουργείο παιδείας ,
το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για το λόγο ότι
κάποιες χορηγίες δίδονται από αυτά τα δύο Υπουργεία ενώ με τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου μπορούμε να συζητήσουμε εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε ως ΕΦΕΚ ΗΒ και
τις οποίες μπορούν να χορηγήσουν. Οσο αφορά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
θεωρούμε ότι θα ήταν καλό τα προβλήματα μας ως φοιτητές να συζητηθούν σε ανώτατο
επίπεδο. Ως ΕΦΕΚ ΗΒ μπορούμε να συζητήσουμε κατ’ιδίαν με κάποιους από τους φορείς ή
να τεθεί θέμα για συζήτηση με την ΠΟΦΕΝ. 
Αναγέννηση – Η Αναγέννηση συμφωνεί με την πρόταση της Προοδευτικής για συναντήσεις
με τους αρμόδιους φορείς. Οσο αφορά τη συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών
προτείνει σε περίπτωση συνάντησης να συζητηθεί το θέμα αύξησης της φοιτητικής
χορηγίας για οικογένειες που σπουδάζουν δύο ή περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα. Οσο
αφορά τη συνάντηση με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου η Αναγέννηση χαιρετίζει την
πρόταση της Προοδευτικής για διοργάνωση εκδηλώσεων. Για τις Κυπριακές Αερογραμμές
συμφωνούμε με τα προαναφερθέντα αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτά είναι εφικτά. Παρόλα
αυτά εμείς θα προωθήσουμε τις διεκδικήσεις μας. 
ΜΕΤΩΠΟ – Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. Η.Β. καλωσορίζει τις προτάσεις που κατατέθηκαν για
συναντήσεις με διάφορους φορείς αφού η ΕΦΕΚ ΗΒ, όπως έχουμε αναφέρει και
παλαιότερα, είναι πρωτίστως φοιτητική ένωση. Σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση της ΕΦΕΚ
θεωρούμε σωστό να απαιτήσουμε να ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια κυρίως λόγω της
κατάστασης των δημόσιων οικονομικών. Οσο αφορά τις ΚΑ οι οποίες περνούν από κρίση
θεωρούμε ότι η ΕΦΕΚ πρέπει να στοχεύσει τις φορολογίες και όχι τα ναύλα των εισιτηρίων
με τα οποία συντηρείται η εταιρεία. Τέλος θα θέλαμε να θέσουμε ενώπιον του ΠτΔ τις
ανησυχίες μας σχετικά με την σχεδόν ανύπαρκτη αντιμετώπιση της τουρκικής προπαγάνδας
στο ΗΒ, την οποία βιώνουμε καθημερινά. Η ΕΦΕΚ ΗΒ αποφάσισε να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα μέσω επιστολών στους αρμόδιους
φορείς και οι οποίες θα κοινοποιηθούν στην ΠΟΦΕΝ. 
Αίτηση ΚΔ για ένταξη στο μηχανισμό στήριξης
Πρωτοπορία – Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία ΗΒ καταθέτουμε γραπτώς την άποψή μας και την
πρότασή μας όσον αφορά την οικονομική κρίση και την αίτηση για ένταξη της ΚΔ στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ). Διαβάζοντας τα
υπόλοιπα ΔΤ χαιρετίζουμε και υιοθετούμε τα ερωτήματα που έθεσε το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. στην
δεύτερη και τρίτη σελίδα του ΔΤ του και θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στο ΔΤ που θα
εκδώσει η ΕΦΕΚ ΗΒ.
Προοδευτική – Για την οικονομική κατάσταση στην Κύπρο οφείλονται δύο παράγοντες.
Πρώτον η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Δεύτερον έκθεση τραπεζών στα ελληνικά
ομόλογα. Η εποπτεία των τραπεζών κατά τον Περί Τραπεζών νόμο και της Βασιλείας
έγκειται στο διευθυντή της Κεντρικής Τράπεζας ο οποίος αδυνατούσε να αντιληφθεί το
σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε ακόμα και μετά τις προειδοποιήσεις του ΔΝΤ το 2010.
Στόχος της Κυβέρνησης ήταν η ανακεφαλαίωση των τραπεζών η οποία λόγω των συνεχών
υποβαθμίσεων της κυπριακής οικονομίας (λόγω της έκθεσης στα ελληνικά ομόλογα) δεν
ήταν δυνατή. Η ανανέωση του χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι εφικτή λόγω
του ψηλού επιτοκίου που επιβάλλεται λόγω των συνεχών υποβαθμίσεων. Η κυβέρνηση για
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στις αρχές του 2009 στάθηκε σε μέτρα ανάπτυξης. Η
απώλεια ήταν 6 δις ευρώ μέσα σε 5 χρόνια και για να αντιμετωπιστεί δόθηκαν πρόνοιες για
τον τομέα του τουρισμού και τον κατασκευαστικό τομέα ενώ υπήρξε αύξηση των
κοινωνικών παροχών γενικότερα. Ο ρυθμός ανάπτυξης από αρνητικός το 2009 έγινε θετικός
το 2010. Κατά το 2011 με τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση όπως η μείωση κλιμάκων
εισδοχής, πάταξη φοροδιαφυγής και έκτακτες εισφορές εξοικονομήθηκαν 800 εκ. ευρώ.
Οσο αφορά το ΑΚΕΛ έθεσε 24 νομοσχέδια για φορολογία του πλούτου και φοροδιαφυγή τα
οποία απορρίφθηκαν από τη Βουλή.
Αναγέννηση – Η Αναγέννηση ΗΒ μελέτησε τα ΔΤ που κατέθεσαν οι υπόλοιπες παρατάξεις
και θα ψηφίσει ανάλογα. 
ΜΕΤΩΠΟ – Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. Η.Β. θέτει με το δικό του ΔΤ συγκεκριμένα και λεπτομερή
ερωτήματα που ζητά να απαντηθούν. Δεν θα μπούμε σε συζήτηση για το ποίος φέρει
ευθύνη και πόση του αναλογεί καθώς θεωρούμε πως δεν ευθύνεται μόνο ένα ή δύο άτομα
για ένα τόσο πολυσύνθετο πρόβλημα που προκύπτει από την παγκόσμια οικονομική κρίση,
τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα καθώς και την κακή διαχείριση των δημόσιων
οικονομικών που ορισμένοι αδυνατούσαν να αντιληφθούν ότι μακροχρόνια θα σκότωναν
την κυπριακή οικονομία. Το ΔΤ που καταθέσαμε μας καλύπτει πλήρως και δεν θα
επεκταθούμε. 
ΔευτερολογίαΩς ΦΠΚ Πρωτοπορία προτείνουμε έκδοση κοινού ΔΤ με την Αναγέννηση και το ΜΕΤΩΠΟ
Κ.Φ. στη βάση του ΔΤ που κατέθεσε το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. και με τις προσθήκες που έχουν
συμφωνηθεί. 
Προοδευτική – Εμείς διαφωνούμε με τον όλο χαρακτήρα που προσπαθούν οι παρατάξεις
ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ., Πρωτοπορία και Αναγέννηση να προσδώσουν στο ΔΤ. Για εμάς τα πράγματα
είναι απλά. Για τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας έχουν ολοκληρωτική ευθύνη οι
ιδιωτικές τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα και το καπιταλιστικό σύστημα. Η κυβέρνηση
προσπάθησε να πάρει μέτρα προστασίας των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων αλλά
δυστυχώς είναι πέραν των δυνατοτήτων της να αντιμετωπιστούν. Για μας σημασία έχει την
κρίση να πληρώσει ο πλούτος. 
Ψήφισμα κοινού ανακοινωθέντος
Πρωτοπορία – 2 υπέρ
Προοδευτική – 2 κατά
Αναγέννηση – 1 υπέρ
ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. – 2 υπέρ
Σύνολο – 5 υπέρ, 2 κατά
Το ΔΤ υπερψηφίζεται.
Καταδίκη κρουαζιέρας ΝΕΔΗΣΥ κατά τις μαύρες επετείους
ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. Η.Β. – Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. Η.Β. καταθέτει το συγκεκριμένο ΔΤ για καταδίκη της 
κρουαζιέρας που οργάνωσε η ΝΕΔΗΣΥ κατά τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και 
της εισβολής. Θεωρούμε απαράδεκτο τέτοιες μέρες να οργανώνονται ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις από πολιτικού χαρακτήρα οργανώσεις. Το γεγονός ότι η κρουαζιέρα επέστρεψε 
ξημερώματα της 20ης Ιουλίου 2012 είναι μια αξιοθρήνητη και άστοχη δικαιολογία εκ μέρους,
καλούμε τις φοιτητικές παρατάξεις να τοποθετηθούν επί του ζητήματος και να 
καταδικάσουν τέτοιες συμπεριφορές. Καλούμε επίσης τη ΦΠΚ Πρωτοπορία να μας 
διευκρινίσει εάν συμφωνεί με τις αιχμές που άφησε η ΝΕΔΗΣΥ εναντίον άλλων φοιτητικών 
παρατάξεων, ότι δηλαδή δεν τίμησαν τη μνήμη των πεσόντων και απουσίαζαν από το 
επίσημο τρισάγιο το πρωί της 20ης Ιουλίου στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. 
Πρωτοπορία – Ως Πρωτοπορία ΗΒ καταθέτουμε την επίσημη απάντηση της ΝΕΔΗΣΥ. Η 
Πρωτοπορία ΗΒ το τετραήμερο των μαύρων επετείων ασχολήθηκε αποκλειστικά με 
διάφορες εκδηλώσεις τιμής για τους πεσόντες του 1974. Δεν γνωρίζουμε για τις κατηγορίες 
στις οποίες αναφέρεται το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. και έτσι δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επί του 
θέματος. Θεωρούμε πως μία κρουαζιέρα της ΝΕΔΗΣΥ με τις δραστηριότητες της ΕΦΕΚ ΗΒ. 
Προοδευτική – Καταδικάζουμε και εμείς με τη σειρά μας το γεγονός. Σκοπός της ΝΕΔΗΣΥ 
αλλά και του κόμματός τους, του ΔΗΣΥ, είναι να υποσκάπτουν τη μνήμη των μαύρων επετείων. Αυτό το γεγονός δεν είναι το μόνο συμβάν που το αποδεικνύει αλλά και η 
απουσία τους για χρόνια από μνημόσυνα της πολιτείας για τις μαύρες επετείους.
Αναγέννηση – Η Αναγέννηση ΗΒ πιστεύει ότι το θέμα αυτό δεν αφορά την ΕΦΕΚ ΗΒ και ότι 
η πράξη της ΝΕΔΗΣΥ παρόλο που είναι καταδικαστέα δεν είναι στις αρμοδιότητες της 
φοιτητικής ένωσης να εκδώσει ΔΤ για να καταδικάσει τη νεολαία οποιουδήποτε κόμματος. 
Ψήφισμα
Πρωτοπορία – 2 κατά
Προοδευτική – 2 υπέρ
Αναγέννηση – αποχή
ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. – υπέρ
Σύνολο 4 υπέρ, 2 κατά, 1 αποχή
Το ΔΤ υπερψηφίζεται.