Πανδημία στο ΗΒ: Χρήσιμες Πληροφορίες και Ιστοσελίδες

Παρακολουθώντας την αύξηση κρουσμάτων στο ΗΒ, ανάμεσα φοιτητών της Κυπριακής κοινότητας, ως Μέτωπο ΚΦΗΒ έχουμε την ευθύνη για διαρκή ενημέρωση της κοινότητάς μας σχετικά με τις εξελίξεις. Αυτά αφορούν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν αν κάποιος πιστεύει ότι είναι φορέας του ιού, έχει έρθει σε επαφή με (πιθανό) κρούσμα ή επιθυμεί να ακολουθήσει τις … Continue reading Πανδημία στο ΗΒ: Χρήσιμες Πληροφορίες και Ιστοσελίδες