You are currently viewing Καταστατικές αλλαγές: Ψεύδεται η Προοδευτική ΗΒ

Στις 15/2/15, η Προοδευτική Ην. Βασιλείου προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης με την οποία δαιμονοποιούσε την πρωτοβουλία για τροποποίηση του καταστατικού της φοιτητικής ένωσης του Ην. Βασιλείου. Παρότι ο υποφαινόμενος δεν έχει πλέον την ιδιότητα του φοιτητή, ως εκπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στην πενταμελή επιτροπή η οποία διαπραγματεύτηκε και συνέταξε την πρόταση τροποποίησης του καταστατικού, έκρινα απαραίτητο να κάνω αυτή την παρέμβαση και να δώσω απάντηση στις ψευδείς και παραπλανητικές αναφορές τους.

Δεν θα αναλώσω χρόνο και μελάνι στους αόριστους προπαγανδιστικούς συνειρμούς, ούτε θα ασχοληθώ με τις γελοιότητες που παρουσιάζουν την πρόταση τροποποίησης ως προϊόν «της ακροδεξιάς πλειοψηφίας Μετώπου – Πρωτοπορίας», αφού είναι γνωστό ότι το νέο καταστατικό στηρίζεται επίσης από τις νεολαίες του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ. Αντιθέτως θα εστιάσω στα κύρια σημεία της ανεδαφικής κριτικής τους:

α) Η Προοδευτική θεωρεί πως η πρόταση για λήψη αποφάσεων της ΕΦΕΚ με απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) παραπέμπει σε «απολυταρχικά καθεστώτα» και επιμένει πως πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα της απλής πλειοψηφίας. Η Προοδευτική λοιπόν θεωρεί πως το να λαμβάνονται αποφάσεις με το 3/9 ή τα 4/9 των ψήφων εντός της ΕΦΕΚ είναι πιο δημοκρατικό από το να λαμβάνονται με τουλάχιστον 5 εκ των 9 ψήφων! Η γελοιότητα του επιχειρήματος είναι αυταπόδειχτη και δεν χρειάζεται περαιτέρω τεκμηρίωση. Το νέο καταστατικό της ΕΦΕΚ εισάγει το σύστημα της απόλυτης πλειοψηφίας ούτως ώστε οι όποιες αποφάσεις να έχουν περισσότερη νομιμοποίηση ενώ παράλληλα η λεπτομερής διαδικασία που περιγράφεται στο νέο καταστατικό θα δίνει κίνητρα τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές παρατάξεις να συνδιαμορφώνουν κοινές προτάσεις που να εξυπηρετούν το συμφέρον του Συλλόγου.

β) Η Προοδευτική αντιτίθεται στις νέες πρόνοιες για καταρτισμό Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΦΕΚ λέγοντας ότι παραβιάζουν τις δημοκρατικές αρχές. Ουδέν αναληθέστερον. Η Προοδευτική γνωρίζει πολύ καλά ότι στο πρόσφατο παρελθόν, όταν τα άτομα που εκλέγονταν στο Διοικ. Συμβούλιο της ΕΦΕΚ δεν συμφωνούσαν ως προς το ποίος/α αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα κ.ο.κ., η ΕΦΕΚ έμενε ακέφαλη και υπολειτουργούσε. Το νέο καταστατικό προνοεί ότι σε περίπτωση που οι παρατάξεις δεν καταλήξουν σε οποιαδήποτε συμφωνία επί τούτου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, τότε όλες θα αναλαμβάνουν από ένα ή και περισσότερα καθήκοντα στο Συμβούλιο αναλόγως του ποσοστού τους. Έτσι η ΕΦΕΚ δεν θα μένει ακέφαλη ενώ θα δίνεται κίνητρο στις παρατάξεις να συνεργάζονται και να καταρτίζουν τον Σύλλογο άμεσα ούτως ώστε να αποφύγουν τον αυτοματοποιημένο διαμοιρασμό καθηκόντων. Η μέθοδος αυτή σε καμία περίπτωση δεν παραγνωρίζει ούτε αλλάζει τα ποσοστά και τις έδρες που έλαβε η κάθε παράταξη βάσει του εκλογικού αποτελέσματος. Αφορά λοιπόν καταμερισμό αρμοδιοτήτων και τίποτα περισσότερο.

γ) Η Προοδευτική ισχυρίζεται ότι το νέο καταστατικό διαγράφει τη συμμετοχή της ΕΦΕΚ στην ΠΟΦΕΝ (Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων). Αυτό που δεν λέει όμως δημοσίως η Προοδευτική είναι ότι το υφιστάμενο καταστατικό της ΕΦΕΚ πουθενά δεν αναφέρει ότι η ΕΦΕΚ υπάγεται στην ΠΟΦΕΝ. Η Προοδευτική δεν αποκαλύπτει πως το 2004, δίχως να ρωτήσουν τους φοιτητές, ενέταξαν πραξικοπηματικά την ΕΦΕΚ στο κομματοκρατούμενο όργανο της ΠΟΦΕΝ ώστε να την καταστήσουν εξαρτώμενη της τελευταίας και υποχείριό τους. Το νέο καταστατικό λοιπόν, προνοεί ότι εντός ενός έτους από την υπερψήφισή του, η ΕΦΕΚ υποχρεούται να διεξάγει καταστατική συνέλευση και να θέσει τη συμμετοχή της ΕΦΕΚ στην ΠΟΦΕΝ σε ψηφοφορία. Έτσι διορθώνουμε αναδρομικά τις παρατυπίες που διέπραξαν κάποιοι το 2004 όταν μονάχα με τρεις υπογραφές παρέκαμψαν τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Το νέο καταστατικό λοιπόν θα δώσει φωνή στους φοιτητές, αυτό που απαιτεί η πραγματική δημοκρατία, αφού μόνο αυτοί νομιμοποιούνται να απαιτήσουν την ένταξη ή την αποχώρηση της ΕΦΕΚ από οποιοδήποτε άλλο οργανωμένο σύνολο. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο καταστατικό ξεκαθαρίζει πως καμία απόφαση οποιουδήποτε οργανισμού στον οποίο συμμετέχει η ΕΦΕΚ δεν θα δεσμεύει την ίδια ή τις παρατάξεις που συμμετέχουν σε αυτή. Έτσι διατηρείται η αυτονομία της ΕΦΕΚ η οποία θα είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πέρα από αυτά, η Προοδευτική αποκρύπτει από τους φοιτητές ότι οι εκπρόσωποί της ενυπόγραφα συμφώνησαν με τουλάχιστον 90% των προνοιών του νέου καταστατικού και ότι το κείμενο περιλαμβάνει πολλές από τις εισηγήσεις που οι ίδιοι κατέθεσαν στο τραπέζι. Καμία αναφορά δεν κάνουν ούτε και στους ωμούς εκβιασμούς τους πως αν οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν αποδεχτούν όλες ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις τους, τότε θα καταψηφίσουν το καταστατικό στο σύνολό του, όπως και κάνουν τώρα. Είναι επίσης άκρως προπαγανδιστικό να παρουσιάζουν και να διαστρεβλώνουν επιλεκτικά συγκεκριμένες πρόνοιες ενώ αποκρύπτουν άλλες καινοτομίες του νέου καταστατικού μερικές εκ των οποίων είναι:

1. Λεπτομερείς πρόνοιες αναφορικά με την ιδιότητα του μέλους της ΕΦΕΚ, τα δικαιώματα, την εγγραφή αλλά και τη διαγραφή μελών.

2. Κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν θα παραμένει στη θέση του μετά τη λήξη της θητείας του. Εισαγωγή νέας διαδικασίας για να οδηγείται ο Σύλλογος σε εκλογές σε περίπτωση που αυτές ακυρωθούν για οποιοδήποτε λόγο.

3. Λεπτομερής περιγραφή νέων και πιο δημοκρατικών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων και τη διεξαγωγή των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κάθε μέλους του Συμβουλίου και πρόνοια για επιβολή κυρώσεων σε όποιο μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή παραβιάζει/ παραγνωρίζει/υπονομεύει τις αποφάσεις και τις αρχές του Συλλόγου.

5. Μείωση του ελάχιστου ποσοστού που πρέπει να εξασφαλίσει μια παράταξη για να εξασφαλίσει έδρα στον Σύλλογο και βελτιωμένη διαδικασία για την κατανομή των εδρών.

6. Πρόνοια για εγγραφή θεμάτων προς συζήτηση στις συνεδρίες του Συλλόγου από τα μέλη του με τη συγκέντρωση μόλις 20 υπογραφών.

7. Πρόνοια που υποχρεώνει το Συμβούλιο να απαντήσει γραπτώς σε ερωτήσεις ή εισηγήσεις που υποβάλλονται από τα μέλη της ΕΦΕΚ, δηλαδή τους φοιτητές.

8. Καθορισμός των πηγών από τις οποίες δικαιούται να αντλεί έσοδα η ΕΦΕΚ.

9. Υποχρεωτική δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων για περισσότερη διαφάνεια.

10. Βελτιωμένη διαδικασία για την έγκριση οποιωνδήποτε εξόδων της ΕΦΕΚ.

Αυτά και άλλα πολλά συμπεριλαμβάνονται στο νέο καταστατικό. Η μοίρα της ΕΦΕΚ βρίσκεται για πρώτη φορά στα χέρια των φοιτητών οι οποίοι στις 28 Φεβρουαρίου καλούνται να υπερψηφίσουν το νέο καταστατικό και να γυρίσουν την πλάτη σε όσους θέλουν να παραμείνει η ΕΦΕΚ ένας οπισθοδρομικός και δυσλειτουργικός Σύλλογος. Λέμε ΝΑΙ στις καταστατικές αλλαγές για να μετατρέψουμε την ΕΦΕΚ ΗΒ στον πλέον σύγχρονο φοιτητικό σύλλογο του εξωτερικού. Λέμε ΝΑΙ για να ξαναδώσουμε φωνή στους φοιτητές.

Αυγερινός Χαρτσιώτης
Εκπρόσωπος του κινήματος στην πενταμελή επιτροπή για τροποποίηση του καταστατικού της ΕΦΕΚ ΗΒ