You are currently viewing Προτάσεις ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. για την φοιτητική χορηγία (26/01/2015)

Προς κ. Κώστα Καδή Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

Λονδίνο, 26 Ιανουαρίου 2015

Θέμα: Φοιτητική χορηγία

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά την ανακοίνωση των προθέσεων της Κυβέρνησης αναφορικά με τη φοιτητική χορηγία και την συνάντηση σας με εκπροσώπους των φοιτητικών παρατάξεων που μετέχουν στην ΠΟΦΕΝ, θεωρήσαμε ορθό να απευθυνθούμε σε εσάς διά ανοιχτής επιστολής, στην οποία καταγράφονται οι εισηγήσεις μας. Επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο καθότι δεν είμαστε μέλη της ΠΟΦΕΝ, η οποία αντιδημοκρατικά αποκλείει την εκπροσώπηση στους κόλπους της όσων φοιτητών διαφωνούν με την επίσημη θέση της για λύση του κυπριακού ζητήματος στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Πάγια θέση του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ην. Βασιλείου είναι η αύξηση της φοιτητικής χορηγίας ούτως ώστε το κράτος να συμπαρίσταται ενεργά στον επιστημονικό καταρτισμό, τη μόρφωση και την επαγγελματική αποκατάσταση των νεαρών Κυπρίων. Διαφωνούμε κάθετα με την κατάργηση του φοιτητικού πακέτου αλλά και με τις εισηγήσεις σας για τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία κρίνουμε ως ανεπαρκή.

Ωστόσο δεν παρασυρόμαστε από ισοπεδωτικές λαϊκίστικες προσεγγίσεις και εύηχα συνθήματα. Δεν παραγνωρίζουμε τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα δημόσια οικονομικά αλλά ούτε και τις δυσκολίες που υπάρχουν στη διατήρηση και τη βελτίωση του κράτους προνοίας. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’όψιν τα πιο πάνω δεδομένα, θεωρούμε ορθό να συνεχιστεί η στόχευση της φοιτητικής χορηγίας ούτως ώστε προτεραιότητα να έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται σε πραγματική οικονομική δυσπραγία αφού εκ των πραγμάτων καθίσταται αδύνατη η καθολική στήριξη του συνόλου των φοιτητών. Χαιρετίζουμε την πρόθεσή σας να αναθεωρήσετε και να μελετήσετε τις προτάσεις των οργανωμένων φοιτητικών συνόλων και επιθυμούμε όπως συμβάλλουμε ενεργά στο διάλογο επί του ζητήματος.

Ως εκ τούτου καταθέτουμε τις ακόλουθες εισηγήσεις:

Α) Θεωρούμε ότι στα κριτήρια έγκρισης των δικαιούχων αλλά και του ποσού που αυτοί δικαιούνται πρέπει να προστεθούν τα εξής κριτήρια:

1) Χώρος σπουδών – Είμαστε της άποψης πως ένας φοιτητής που σπουδάζει εντός συνόρων έχει σαφώς λιγότερα έξοδα από έναν φοιτητή που σπουδάζει λ.χ. στην Ελλάδα ή το Ην. Βασίλειο. Εφόσον το κράτος αδυνατεί να επεκτείνει τα δημόσια τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και να κρατήσει περισσότερους φοιτητές στην Κύπρο, οφείλει να στηρίζει οικονομικά όσους επιλέγουν άλλο κράτος για να σπουδάσουν και ιδιαίτερα όσους σπουδάζουν σε κράτη με μεγαλύτερο μέσο κόστος διαβίωσης και στα πανεπιστήμια των οποίων καταβάλλονται υποχρεωτικά δίδακτρα.

2) Στρατιωτική θητεία – Οι άρρενες φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία να δικαιούνται αυξημένη χορηγία σε σχέση με τις γυναίκες λόγω του πλεονεκτήματος που αποκτούν οι τελευταίες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και των εξόδων που υφίστανται οι οικογένειες στη συντήρηση των στρατιωτών μας κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Είναι ευρέως αποδεκτό πως μερικές δεκάδες ευρώ το μήνα δεν αρκούν για να συντηρήσουν ένα στρατιώτη. Το ποσό που θα παραχωρείται για αυτό το σκοπό μπορεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, να διασυνδεθεί με τη διάρκεια της θητείας και το βαθμό δυσκολίας της μονάδας στην οποία υπηρέτησε ο στρατιώτης. Θεωρούμε δίκαιο και χρήσιμο αυτό το μέτρο για την επιβράβευση όσων υπηρέτησαν την πατρίδα.

3) Υποτροφίες, χορηγίες, χρηματικά βραβεία – Συχνά αριστεύσαντες μαθητές λαμβάνουν βραβεία, χορηγίες ή υποτροφίες από ιδιώτες, τράπεζες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ως επιβράβευση των επιδόσεων τους. Πολλοί μαθητές συσσωρεύουν εκατοντάδες και μερικές φορές χιλιάδες ευρώ από τις υποτροφίες ενώ παράλληλα λαμβάνουν και το φοιτητικό πακέτο για τις σπουδές τους. Η επιβράβευση των ικανών και των άξιων είναι επιθυμητή ωστόσο θεωρούμε άδικο κάποιος να λαμβάνει επιπρόσθετη στήριξη από το κράτος σε τέτοιες περιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο έτος των σπουδών. Εισηγούμαστε όπως οι όποιες υποτροφίες, χορηγίες ή χρηματικά βραβεία που συνολικά ξεπερνούν ένα χρηματικό όριο, να προσμετρούνται κατά την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης. Σχολεία, ιδιώτες και οργανισμού πρέπει να υποχρεωθούν διά νόμου να κοινοποιούν στο Υπουργείο σας τα ποσά που διαθέτουν για τέτοιους σκοπούς αλλά και τα άτομα στα οποία παραχωρούνται.

Β) Εάν μοναδικός σκοπός των αρχικών εισηγήσεων σας είναι η μείωση των εξόδων του κράτους ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσαν οι πιστωτές του, θεωρούμε πως αυτή πρέπει να γίνει μέσω άλλων περικοπών που δεν πλήττουν το μέλλον του τόπου, δηλαδή τους φοιτητές μας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως κατά το 2014 το κράτος δαπάνησε συνολικά €3.2 εκατ. για στήριξη των φοιτητών. Η χορηγία που λαμβάνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα (που ούτως ή άλλως έχουν έσοδα εκατομμυρίων από ιδιώτες και οργανισμούς που πρόσκεινται στις τάξεις τους), ανέρχεται σε ποσό άνω των 6 εκατ. ευρώ. Θα ήταν ευχής έργον και πράξη υψίστης συμβολικής αξίας εάν τα κόμματα παραχωρούσαν το σεβαστό αυτό ποσό προς στήριξη των φοιτητών.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αναμένουμε όπως μελετήσετε προσεχτικά τις εισηγήσεις μας και ανταποκριθείτε θετικά στην προσπάθειά μας για εμπλουτισμό του διαλόγου που έχει ξεκινήσει. Οι φοιτητές μας είναι η μόνη σίγουρη επένδυση που δίνει ελπίδα ότι η Κύπρος θα ορθοποδήσει και για αυτό οφείλουμε να υπεραμυνθούμε των κεκτημένων τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ανδρέας Παντελίδης

Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ην. Βασιλείου