You are currently viewing Γρηγόρης Αυξεντίου- Ο Σταυραετός του Μαχαιρά

Λονδίνο, 03 Μαρτίου 2010

«…Αν εμείς που λεγόμαστε αρχηγοί, δεν θελήσουμε να εκτεθούμε σε κίνδυνο, πως θα τολμήσουν αυτά τα νέα παιδιά ν’ αντισταθούν στον εχθρό; Αρκετή υπηρεσία πρόσφερα διδάσκοντάς τους πως να κρατούν το όπλο και να πολεμούν, πρέπει όμως να τελειώσω διδάσκοντάς τους και πως να πεθαίνουν».Γ.Π.Αυξεντίου

Τρίτη 5 Μαρτίου 1957,
Δημοσιεύματα από τον πρωινό Αθηναϊκό τύπο:

«Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, φερόμενος ως Υπαρχηγός τής Ε.Ο.Κ.Α. και Υπασπιστής τού Αρχηγού της Διγενή, εφονεύθη προχθές, αφού επολέμησε ηρωικώς επί δέκα ολόκληρες ώρες, μόνος αυτός εναντίον ισχυρών Βρεταννικών δυνάμεων, στην περιοχή τού όρους Τρόοδος σε μια σπηλιά πλησίον τής Μονής Μαχαιρά. Η μάχη διεξήχθη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:«Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν την πληροφορία ότι στην Μονή Μαχαιρά εκρύπτετο ο καταζητούμενος αυτός Πατριώτης, ο οποίος είχε επικηρυχθεί αντί 5.000 λιρών στερλινών. Τις απογευματινές ώρες τού Σαββάτου, απόσπασμα του Βρεταννικού Στρατού από 60 άνδρες εκινήθη προς την Μονή, την οποία και εκύκλωσε για να συλλάβει τον καταδιωκόμενο Αγωνιστή. Οι Βρεταννοί στρατιώται ανεστάτωσαν κυριολεκτικώς την Μονή και έθεσαν υπό κράτησιν όλους τους μοναχούς, περιλαμβανομένου και του Ηγουμένου, τους οποίους και εκακοποίησαν για να τους αποσπάσουν πληροφορίες περί του ακριβούς σημείου όπου εκρύπτετο ο Αυξεντίου. Κανείς όμως μοναχός δεν είπε τίποτα. Κατά την διάρκεια της ερεύνης στην περιοχή γύρω από το μοναστήρι, οι Βρεταννοί στρατιώται ανεκάλυψαν μια σπηλιά κρυμμένη μέσα σε θάμνους.»

«Ο επί κεφαλής τού Βρεταννικού αποσπάσματος Ανθυπολοχαγός Middleton πλησίασε την είσοδο της σπηλιάς και εφώναξε: «Ρίξε τα όπλα σου και παραδώσου, αλλιώς θα επιτεθούμε». Κάποιος απήντησε: «Καλά παραδιδόμαστε». Τέσσερες άνδρες βγήκαν έξω, δύο από αυτούς επικηρυγμένοι με 5.000 λίρες, όπως και ο Αυξεντίου. Ο Αυξεντίου δεν ήταν μεταξύ αυτών. Ο Ανθυπολοχαγός Midleton τον εκάλεσε και πάλιν να παραδοθεί, αλλά έλαβε την υπερήφανη απάντησιν “Μολών Λαβέ”.»

«Αμέσως, τέσερες άνδρες όρμησαν μέσα στην σπηλιά. Ο ηρωικός μαχητής τής Κυπριακής Ελευθερίας τούς υπεδέχθη με καταιγισμόν πυρός. Oι τρεις από τους τέσερες Βρεταννούς, οι οποίοι είχαν ελπίσει ότι θα εισέπραττον την επικήρυξιν του Αυξεντίου βγήκαν αμέσως έντρομοι, ενώ ο τέταρτος, τραυματισμένος στο στήθος κατέπεσε στο έδαφος, για να υποκύψει λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του. Ο επί κεφαλής τών Βρεταννικών δυνάμεων Ανθυπολοχαγός Middleton εζήτησε αμέσως ενισχύσεις, οι οποίες και κατέφθασαν με τα ελικόπτερα. Η μάχη συνεχίσθη έτσι επί 10 ολόκληρες ώρες, κατά την διάρκειά της δε οι Βρεταννοί εχρησιμοποίησαν μεταξύ των άλλων δακρυγόνες βόμβες.»«Μπροστά στο αλύγιστο θάρρος τού Αυξεντίου και αφού προηγουμένως έκαναν χρήσιν όλων τών ειδών τών όπλων, οι Βρεταννοί στρατιώται έρριψαν μέσα στην σπηλιά βόμβες πετρελαίου. Τεράστιες φλόγες εκάλυψαν το σπήλαιο για να τυλίξουν σε λίγο το κορμί τού Ηρωικού Πατριώτη.»

«Η μάχη ετελείωσε στις 2 η ώρα την νύκτα. Η σορός τού Αυξεντίου ανευρέθη απηνθρακωμένη. Ο Αυξεντίου ήταν ηλικίας 29 ετών, το επάγγελμά του δε ήταν σωφέρ ταξί. Στον κατάλογο των καταζητουμένων από τους Άγγλους, ήταν εγγεγραμμένος δεύτερος μετά τον στρατηγό Γρίβα.»

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. τιμά σήμερα τον αγωνιστή της ελευθερίας, τον άνθρωπο που πίστεψε ότι ο θάνατος του θα έφερνε ζωή. Ο Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου, ένα φτωχόπαιδο 29 χρονών, απ’ το χωριό Λύση, μετατράπηκε σε αιώνιο σύμβολο ιστορίας, για να θυμίζει εσαεί στους λαούς, πώς αποκτάται η ελευθερία.

Ο Γρηγόρης δεν θυσιάστηκε για τη πατρίδα, έχοντας υπόψην «ιστορικούς συμβιβασμούς». Ο «Αίας» δεν χάθηκε στο πλαίσιο «λογικών υποχωρήσεων». Ο «Ζήδρος» δεν βίωσε εκείνες τις τελευταίες, βασανιστικές του στιγμές, εις ένδειξη «καλής θέλησης». Όταν οι φλόγες τύλιγαν το κορμί του, ο ήρωας δεν ονειρευόταν εκ περιτροπής προεδρίες και σταθμισμένες ψήφους. Νιώθουμε το καθήκον, να υπενθυμίζουμε στους κάθε λογής «εκσυγχρονιστές», ότι άνθρωποι σαν τον Γρηγόρη, έδωσαν τη ζωή τους για αυτό που σήμερα θέτουν, ελαφρά τη καρδία, υπό διαπραγμάτευση: την ελευθερία και το δίκαιο. Αυτοί που έντεχνα επιχειρούν να δημοπρατήσουν τις αξίες και τα ιδανικά μας, θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους.

Γραφείο Τύπου
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου