Πολιτική εκδήλωση ΜΕΤΩΠΟΥ στην Λευκωσία, 19 Ιουλίου 2010

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2010

Comments are closed.