Επιτροπή Βορείου Η.Β.

Η «Επιτροπή Βορείου Ηνωμένου Βασιλείου» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β., αφού οι μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις πολλών σπουδαστικών κέντρων στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου από την πρωτεύουσα, το Λονδίνο, το απαιτούν. Η Επιτροπή έχει σαν στόχο να συντελεί στην εκπλήρωση των στόχων του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και να μεταφέρει τον λόγο του Κινήματος στους φοιτητές του Βορείου Ηνωμένου Βασιλείου. Τα γεωγραφικά όρια της αρχίζουν από το Stoke-on-Trent και εκτείνονται προς τα βόρεια καλύπτοντας μέρος της Βόρειας Αγγλίας, τη Σκωτία και την Βόρειο Ιρλανδία.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Η.Β. :

Επιτροπή Βορείου Η.Β 2013-2014

Επιτροπή Βορείου Η.Β 2012-2013

Επιτροπή Βoρείου Η.Β 2011-2012

Επιτροπή Βορείου Η.Β. 2010-2011