Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2016

metopologo

Πρόεδρος

metopologo Αντιπρόεδρος

metopologo Γενικός Γραμματέας

metopologo Γραμματέας Αποδήμων και Διεθνών Σχέσεων

metopologo Ταμίας

metopologo Εκπρόσωπος Τύπου